Náhradní kočárek

 
Služba „NÁHRADNÍ KOČÁREK" znamená, že během vyřízení déletrvající rekamace Vám můžeme zaslat náhradní kočárek nebo část kočárku tak, 
aby bylo možné kočárek využívat i během celého procesu vyřízení reklamace.